Aljaška

Aljaška má mezi státy USA specifické postavení - spolu s ostrovní Havají nesousedí s žádným jiným státem USA. Nachází se v severozápadním cípu amerického kontinentu a je jednoznačně největším státem USA - zabírá zhruba pětinu celkové rozlohy. Aljaška se stala 49. státem USA v pořadí v roce 1959 a významná je zejména svou úžasnou přírodou a bohatými nalezišti ropy; jejím hlavním městem je Juneau.

Aljaška byla kolonizována nejprve Ruskem v 18. století, Rusku se však kvůli odporu domorodých obyvatel a rozlehlosti území nepodařilo Aljašku nikdy kompletně ovládnout. Zejména při pobřeží Rusové vybudovali několik osídlení a provozovali čilý obchodní ruch, například s kožešinami. V roce 1867 došlo k dohodě mezi USA a Ruskem o odkupu Aljašky za cenu 7,2 milionu dolarů. Tento obchod nenašel ve své době v USA příliš pochopení a doceněn byl až postupně.

Poprvé zřejmě již záhy, na konci 19. století, kdy na Aljašce díky objevení nalezišť propukla zlatá horečka, a následkem toho se během několika let počet obyvatel v této oblasti zdvojnásobil. Aljaška se stala americkým územím a teritoriem, ale cesta ke vzniku oficiálního státu Unie trvala téměř sto let. Postupně totiž Aljaška nabývala na významu, v souvislosti s globálními konflikty či studenou válkou se zvyšovala i její strategická hodnota. V šedesátých let pak byly na severu Aljašky objeveny bohaté zásoby ropy a výstavba transaljašského ropovodu a zahájená těžba výrazně přispěly k ekonomickému rozvoji regionu.

Vzhledem ke své poloze v blízkosti či dokonce za polárním kruhem se Aljaška vyznačuje často extrémními teplotami, a to zejména ve vnitrozemí. Krajina Aljašky je velmi rozmanitá - jsou zde vysoká pohoří a nachází se zde nejvyšší hora severní Ameriky Denali (Mount McKinley), řada ledovců, tisíce krásných jezer, rozsáhlé pusté pláně i husté lesy. Svůj typický domov zde nachází řada druhů divoké zvěře, např. hnědí či černí medvědi, losi či sobi.

Ropný průmysl je jedním z tahounů aljašského hospodářství. Z dalších odvětví je to rybolov, těžba dřeva či cestovní ruch. Aljaška je i přes extrémní počasí oblíbenou destinací návštěvníků z celého světa, zejména díky své unikátní přírodě a řadě národních parků.

Ekonomickým centrem Aljašky je oblast okolo největšího města Anchorage; v této aglomeraci žije zhruba polovina všech obyvatel státu. Řada velkých společností, zejména ropných, řídí své aljašské operace právě z Anchorage. Druhým největším městem je centrum vnitrozemí - Fairbanks, dále pak hlavní město Aljašky Juneau, jež leží v jihovýchodním cípu státu a je zajímavé tím, že do něj nevede žádná silnice.

Aljaška
ZkratkaAK
Státem USA od1959
Počet obyvatel722 718
Rozloha1 723 337 km2
Hlavní městoJuneau
Booking.com
Mapa USA
Aljaška na mapě USA:
Víte, že...
Aljaška má nejnižší podíl žen na celkovém počtu obyvatel ze všech států USA ?
Zobrazit pořadí
Výběr z fotogalerie
Mount McKinleyMount McKinley
statyUSA.cz nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost zobrazovaných dat | © statyUSA.cz 2014
Kontakt
  |   Ochrana soukromí   |   Archiv