Montana

Stát Montana se stal oficiálním státem USA v roce 1889 jako 41. v pořadí. Nachází se na severu kontinentální části USA u hranic s Kanadou a sousedí se čtyřmi dalšími americkými státy - na východě se Severní a Jižní Dakotou, na jihu s Wyomingem a na jihozápadě se státem Idaho. Hlavním městem státu Montana je město Helena.

Území dnešního státu Montana bylo historický obýváno řadou domorodých indiánských kmenů. První stálé osídlení kolonizátorů zde vzniklo až v roce 1841 a po několik následujících desetiletí byla Montana místem střetů Indiánů a přistěhovalců; boje ještě umocnila objevená naleziště zlata a stříbra a výstavba železnice. V roce 1864 vzniklo teritorium Montana (Montana Territory) s hlavním městem Bannack. O dva roky později se Montana poprvé pokusila o oficiální vstup do Unie jako stát, ovšem neúspěšně. Teprve v roce 1884 schválili obyvatelé Montany žádost o přijetí, která byla o pět let později ratifikována Senátem a v roce 1889 se tak Montana stala v pořadí 41. státem USA.

Montana se nachází v severní části Spojených států a svou rozlohou je čtvrtým největším státem USA. Stát je zajímavě vertikálně členitý - v západní části se nachází pohoří Bitterroot Range, jež je součástí Rocky Mountains; nachází se zda řada vysokých hor, z nichž nejvyšší je Granite Peak s nadmořskou výškou 3903 metrů. Východní část je pak zcela odlišná od západu; tvoří ji ploché a nekonečné prérie.

Klima v Montaně je velmi různorodé zejména vzhledem k velikosti státu a velkým rozdílům v nadmořské výšce. Východní část Montany je charakterizována stepním kontinentální podnebím charakterizovaným velkými rozdíly mezi zimními a letními teplotami a též mezi dnem a nocí. Západní část je pak pod vlivem teplejšího proudění od Pacifiku s mírnějšími zimami a chladnějšími léty.

Montana je velmi bohatá na suroviny - v západní části státu se nachází řada nalezišť kovů - mědi, stříbra, zlata, platiny či zinku; východní část je pak relativně bohatá na ropu a zemní plyn a částečně též na uhlí. Prosazuje se zde řada navazujících průmyslových odvětví. I přes náročné povětrnostní podmínky je zemědělství v Montaně velmi důležitou složkou hospodářství, pěstuje se zde zejména pšenice, ječmen či cukrová řepa a chová dobytek.

Hlavním městem Montany je Helena, třicetitisícové město nacházející se zhruba uprostřed státu. Největším městem je pak Billings východně od Heleny.

Montana
ZkratkaMT
Státem USA od1889
Počet obyvatel998 199
Rozloha380 831 km2
Hlavní městoHelena
Mapa USA
Montana na mapě USA:
Víte, že...
Montana má nejnižší podíl Afroameričanů na celkovém počtu obyvatel ze všech států USA ?
Zobrazit pořadí
Výběr z fotogalerie
Glacier National ParkGlacier National Park
statyUSA.cz nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost zobrazovaných dat | © statyUSA.cz 2014
Kontakt
  |   Ochrana soukromí   |   Archiv