Washington

Stát Washington se nachází v severozápadním cípu kontinentální části Spojených států amerických. Oficiálním státem USA se Washington stal v roce 1889 jako 42. stát v pořadí. Kromě Kanady sousedí s dvěma dalšími americkými státy - na východě se státem Idaho a na jihu s Oregonem. Hlavním městem státu Washington je město Olympia.

Oblast na severozápadě dnešních Spojených států byla dlouho před příchodem Evropanů obývána domorodými indiánskými kmeny. Jako první z kolonistů do tohoto regionu zavítali Španělé v druhé polovině 18. století, ale své nároky na území si brzy začali činit i Britové. Po vzniku samostatných Spojených států se územní nároky staly bodem sváru mezi Británií a USA, který vyřešila až vzájemná dohoda v roce 1846. Dnešní stát Washington byl součástí teritoria Oregon, ovšem vzhledem k rostoucí populaci na sever od řeky Columbia bylo rozhodnuto o vzniku samostatného teritoria Washington. To zahrnovalo kromě dnešního státu Washington i části dnešní Montany a Idaha. Definitivní hranice budoucího státu byly ustanoveny v roce 1863 a v roce 1889 se z teritoria Washington stal oficiální stát Washington.

Geografickou dominantou státu Washington je pohoří Cascade Range, jež se táhne od severu k jihu a dělí tak Washington na dvě části, odlišné zejména svým klimatem. V pohoří se nachází několik vulkánů; k nejznámějším patřím Mt. Rainier, nejvyšší bod státu s nadmořskou výškou 4392 metrů či Mt. St. Helens.

Západní část státu je charakteristická oceánským klimatem s mírnými zimami a značným množstvím srážek od podzimu do jara a zároveň relativně suchými léty. Naproti tomu na východ od Cascade Range panuje spíše polopouštní podnebí a tato oblast je na srážky výrazně chudší než západ státu. Nejvyšší průměrné letní teploty se na západě Washingtonu pohybují okolo 25 stupňů Celsia, v zimě pak okolo 8 stupňů. Na východě jsou obě hodnoty trochu výraznější - v létě zhruba 28 stupňů a v zimě okolo nuly.

Hospodářství státu Washington je poměrně diverzifikováno; silnou pozici zde zaujímá průmysl, zejména výroba dopravní prostředků (sídlí zde například letecký gigant Boeing), potravinářský průmysl či výroba elektřiny - na řece Columbii se nachází řada velkých hydroelektráren. Rozvinutý je též lesní a dřevozpracující průmysl a i oblasti zemědělství - Washington je významným americkým producentem ovoce, zejména jablek a hrušek, dále též pšenice, kukuřice či zeleniny.

Hlavním městem státu Washington je Olympia, jež se nachází v západní části státu. Největším městem a ekonomickým centrem státu je však šestisettisícový Seattle.

Washington
ZkratkaWA
Státem USA od1889
Počet obyvatel6 830 038
Rozloha184 661 km2
Hlavní městoOlympia
Mapa USA
Washington na mapě USA:
Víte, že...
Washington má nejvyšší objem elektřiny vyrobené ve vodních elektrárnách ze všech států USA ?
Zobrazit pořadí
Výběr z fotogalerie
Panorama SeattluPanorama Seattlu
statyUSA.cz nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost zobrazovaných dat | © statyUSA.cz 2014
Kontakt
  |   Ochrana soukromí   |   Archiv