Wisconsin

Stát Wisconsin se nachází na severu Spojených států amerických v oblasti velkých jezer. Oficiálním státem USA se Wisconsin stal v roce 1848 jako třicátý stát v pořadí. Sousedí se čtyřmi americkými státy - na západě s Iowou a Minnesotou, na jihu s Illinois a na východě s Michiganem. Hlavním městem státu Wisconsin je město Madison.

Na území dnešního státu Wisconsin žila před příchodem Evropanů početná enkláva domorodých indiánských kmenů. Jako první Evropané začali pronikat do oblasti u velkých jezer Francouzi, ovšem na území Wisconsinu žádná permanentní sídla nezaložili. Oblast se pak po sedmileté válce v šedesátých letech 18. století dostala pod nadvládu Velké Británie. Za dvacet let se však po úspěšném boji o nezávislost stal region teritoriální součástí nově vzniklých Spojených států; Britové si však v oblasti Wisconsinu udrželi vliv až do roku 1812, kdy po dalším ozbrojeném konfliktu získaly USA definitivně oblast pod kontrolu. V regionu se začala rychle rozvíjet těžba nerostných surovin, což přilákalo řadu nových obyvatel. Následkem toho došlo k řadě konfliktů s domorodými Indiány, kteří byli postupně z oblasti vytlačeni. Krátce poté vzniklo v roce 1836 oficiální teritorium Wisconsin, jež se o dvanáct let později přeměnilo v oficiální stát Unie.

Stát Wisconsin se nachází na severu USA v oblasti velkých jezer - na východě sousedí s jezerem Michigan a na severu s jezerem Hořejším. Další "vodní" dominantou státu je řeka Mississippi, jež tvoří západní hranici, a také Wisconsin River, která teče od severu směrem na jih a dělí stát na dvě poloviny. Kromě velkých jezer je Wisconsin bohatý i na řadu další malých jezírek; celkem se jich ve Wisconsinu nachází na 8500. Wisconsin je dále bohatý i na lesy, které pokrývají téměř polovinu rozlohy státu. Nejvíce zalidněná oblast je pak na jihovýchodě, kde se nacházejí velká obchodní centra státu.

Klima státu Wisconsin je charakterizováno jako vlhké kontinentální a je typické velmi chladnými zimami, kdy zejména na severu státu často panuje mrazivé počasí s průměrnými nočními teplotami okolo -18 stupňů. Léta jsou zejména jihu státu poměrně teplá s nejvyššími průměrnými teplotami okolo 28 stupňů (na severu zhruba o čtyři stupně méně). Wisconsin je velmi bohatý na sněhové srážky a to zejména na severu státu.

Ekonomika Wisconsinu byla historicky zaměřena na zemědělství a těžbu nerostných surovin. Těžba ve větší míře ustala, dále pokračuje v omezenější míře těžba dřeva a daří se zde i navazujícímu papírenskému průmyslu. Zemědělství je zaměřeno zejména na chov dobytka; Wisconsin je jedním z největších amerických producentů mléka a mléčných výrobků. Z dalších průmyslových odvětví spoléhá hospodářství státu zejména na potravinářství, výrobu dopravních prostředků a zařízení a taktéž na cestovní ruch.

Hlavním městem státu je město Madison, jež je zároveň po Milwaukee druhé největší město Wisconsinu s téměř 250 tisíci obyvateli.

Wisconsin
ZkratkaWI
Státem USA od1848
Počet obyvatel5 711 767
Rozloha169 635 km2
Hlavní městoMadison
Mapa USA
Wisconsin na mapě USA:
Výběr z fotogalerie
Centurm MilwaukeeCenturm Milwaukee
statyUSA.cz nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost a úplnost zobrazovaných dat | © statyUSA.cz 2014
Kontakt
  |   Ochrana soukromí   |   Archiv